torsdag 25 november 2010

Vad avser Kronofogden och lagstiftarna med Rehabilitering?

Professor Ian Ramsey är en av världens mest respekterade auktoriteter inom området obestånd och olika länders lagstiftning och åtgärder för behandling. Hans kunskaper om olika länders förhållningssätt till insolvens gör honom till en fantastisk samtalspartner och föreläsare. Det finns ingen exakt definition av överskuldsättning, varken i Sverige eller i många andra länder men man kan genom praxis (Kronofogdens beslut om skuldsanering) utläsa vad den tillämpande och därmed allmänt accepterade betydelsen innebär. Tillgången till skuldsanering i andra länder innebär inte att överskuldsättningen för individen ska vara permanent (15 år eller längre) som det i princip är i Sverige. I andra europeiska länder definierar man insolvens som ett mer tillfälligt tillstånd vilket ger gäldenären tillgång till diverse åtgärder betydligt snabbare.
Ett annat begrepp som sällan diskuteras i Sverige är relationen mellan fattigdom och insolvens! Kriterierna för att beviljas skuldsanering innebär i praktiken att gäldenärer i Sverige måste befinna sig på samma ekonomiska (men även sociala) nivå som socialbidragstagare. Den moraliska konservatismen har resulterat i att hundratusentals svenskar genom åren fått lida i onödan medans de genomför sin nedstigande klassresa innefattande breddandet av skuldportföljen och utökade sociala och hälsobesvär (Niemi, 2003). Insolvens i Sverige är alltså likställt med fattigdom, vilket förklarar varför så många människor i Sverige inte beviljas skuldsanering medans liv fortfarande kan räddas då lagstiftningen inte är riktad eller omfattar medelklassen som har Villa, Volvo och Vovve.
Det lustiga är att denna moraliska konservatism inte återfinns i näringslivstoppen, där högrisk affärer inom bank och finansvärlden som leder till miljardförluster och orsaka globala finansiella kriser inte leder till kännbara konsekvenser för varken beslutsfattarna eller bolagen. Eva Joly, den Norsk födda franska domaren som gjort karriär på att lagföra finansvärldens korrupta aktörer hävdar att det finns en stark och befäst social korruption i Sverige. Sverige är ett befolkningsmässigt litet land i kombination med att tillträde till arbetsmarknadens finrum styrs av lojaliteter och vänskapsband vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att granska och därmed stöta sig med de man har som arbete att granska, då det kan få sociala konsekvenser.
Tillbaka till frågan, enligt Ian Ramsey så beror tillgängligheten till skuldsanering till stor del på vilken konsumenträttslig (civila rättigheter)ställning som landets medborgare har men även på hur man definierar rehabilitering. Kronofogden och regeringen behöver i dagsläget inte definiera begreppet rehabilitering, då vi genom forskning kan tolka den praktiska och allmänt accepterade definitionen av rehabilitering och genom dessa resultat kan man också starkt ifrågasätta värdet och betydelsen av skuldsanering efter 16 års tillämpning som innebär att svenska gäldenärer måste förlora allt man värdesätter i livet innan man kan komma ifråga för rehabilitering.

6 kommentarer:

 1. Min mamma och pappa fick skuldsanering 2003. De är nu döda. Jag tycker det är bra att du får ut detta.

  Sara

  SvaraRadera
 2. Jag är läkare vid en vårdcentral som ligger i ett ganska segregerat område utanför Stockholm och jag kan hålla med om att många patienter som jag träffar med allmän dålig hälsa har även dålig ekonomi. Vi har sedan förra året börjat kartlägga patienters allmänna hälsa och ekonomi, kanske dags för ny forskning?

  Björn

  SvaraRadera
 3. Bra, läkaren Björn! Jag har en vision att vi en dag kommer till det stadium då en läkare skriver en remiss till Budget- och skuldrådgivningen i kommun då han eller hon förstår att personenen lider av ekonomiska svårigheter! Dela den dagen med mig!

  Snäppet innan vi lyckas med remisser är så enkelt att alla läkare VET att rekommendera en patient att ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare!

  Och snäppet innan detta är att vi alla rådgivare i landet kan ta emot den rådsökande samma vecka eller veckan därpå och starta upp TIDIGT ett rådgivningsarbete = 0-tolerans till kö till budget- och skuldrådgivning = as soon as possible-principen, som jag vill att alla kommuner skall anta!

  SvaraRadera
 4. Tillbaka till Per´s inlägg så vill jag säga att detta är ett svenskt fenomen och så HAR vi det i Sverige, och den byken är svårtvättad, vår historiska grund, Vi alla länder har vårt ursprung, vår historia!

  Luther och Jante, och den kommer igen HELA tiden, i de mellanmänskliga relationerna, politiken och samhällets agerande. Rött eller blått, grönt eller grediskärt. Svart eller vitt. Fråga Folket vad de tycker! = Grogrund för sverigedemokraterna. Se Kommentarerna på BUS i SvD.

  För mig blir det viktigt att veta HUR vi kan förändra detta! Själv växte jag upp i den andan i den lilla norrländska byn och jag har bott i en by i nordvästra Skåne också, och fann att skillnaden inte var stor. Kände mig t o m NAIV då jag trodde att det bara var hemma i Norr som det fanns detta tänk. Flyttade tillbaka till storstan där det finna TOLERANS för olikheter. Var jag feg?

  Jag är glad att jag "konverterat" till en mer mänsklig tolerans för svagheter och brister hos de människor jag möter. Vi är ALLA lika värda! Jag är ledsen att jag inte stannade kvar och tog kampen hemma i byn, jag behövde bli stark först...

  Hur förändrar vi det hos VÅRA olika politiker som ÄR folkvalda och skall representera OSS väljare? I Stockholm stad som är min hemkommun, som jag inte ens vill engagera mig i. Hellre i min jobbkommun.

  Redan från skuldsaneringslagens första proposition så var det ekonomisk rehabilitering som gällde. Näringsidkarna skulle tillbaka i samhällsmaskineriet. Det fanns INTE ett ord om social rehabilitering. Inget om alla som tack vare räntehöjningarna i början av 90-talet sålde med förlust eller blev arbetslösa p g a av DEN lågkonjunkturen. De som av sociala skäl behövde skuldsanering/se ett slut på skuldeländet "halkade" bara med på bananskalet och så är det ju idag igen i lagförslaget som Beatrice Ask presenterat. Få igång de egna företagarna, men inte ett ord om oskäliga kreditgivningar och inkassobyråernas "halvkriminella" verksamhet och det vanliga Folket som drabbas. Kronofogdens "Alla vill göra rätt för sig"-andan är inte med och inte heller SOU 2008:82.

  Att vi inom yrkeskåren och Konsumentverket och Kronofogden agerat som om det också gällde för den "vanliga människan" som överbelånar sig och TILLÅTS göra det, är bra och dåligt, men fokus har hamnat snett. Vi har INTE grund för det vi, fotfolket, vill och tror på. HD-domen i oktober visar att vi bara har drömt och fantiserat under 16 års tid!

  JAG är den första att säga att småföretagare skall skyddas mer , likvärdigt konsumentskyddet! Upphör också med Starta eget som en arbetsmarknadsåtgärd! Ge den arbetsförmedlare ekonomiskt rådgivningsansvar då de coachar en arbetslös till att starta eget!

  SvaraRadera
 5. @Susanna, AMEN! när du säger att arbetsförmedlingen borde ha ett ansvar när man pushar arbetslösa att starta eget med verksamheter en stillastående vattenpöl skulle kunna räkna ut att det inte kommer fungera. Min erfarenhet är att det oftast rör sig om enskilda företagare. Eller det är dom som kontaktar mig. Med vansinniga historier.

  Men det är en arbetslös mindre i statistiken. Under ett tag i alla fall. Tills det inte går längre. Och då blir det en person till som ska utmätas.

  Jag känner mig så uppgiven ibland, på systemet, på lagstiftarnas insikt och inställning, att det är svårt att se rakt.

  Det är inte rymdforskning vi pratar om. Det är mönster i ett system som efter en kort stund av studier framstår som precis så ineffektiva och kontraproduktiva som dom är. Men det går inte ens kräftgång längre. Det går direkt baklänges. Som en på obestånd skrev till mig "Det var inte bra igår. Men det är sämre idag."

  SvaraRadera
 6. Vart hittar man dig Per? Jag och min familj behöver hjälp.

  SvaraRadera