onsdag 17 november 2010

Forskning om obestånd i Sverige

Som kommunal Budget och skuldrådgivare i en mellanstor stad träffar jag dagligen människor som jag inte kan hjälpa. De flesta som besöker mig är skuldtyngda sedan åratal tillbaka och i åratal har jag inte kunnat erbjuda dem handfast hjälp. Jag kan hjälpa dem med skuldsaneringsansökningar, men det är få av mina klienter som beviljas det pga att de är för unga. Mattias Savemark vid Mittuniversitetet i Östersund konstaterade redan i april 2010 (Dagens Industri) efter genomgång av 10 års skuldsaneringsbeviljanden att medelåldern bland de som beviljas är skyhög, dvs skuldsanering är i princip bara tillgängligt för blivande pensionärer eller befintliga pensionärer.

Sverige har enligt OECD (2007) de striktaste tillämpningsreglerna för skuldsanering och vi hamnar bara ännu längre efter hela tiden. Lettland hade före i år ingen lagstiftning inom området, men efter den finansiella härdsmältan i baltikum (där svenska banker hade en framträdande roll) har de nu infört en lagstiftning där man ska kunna bli skuldfri som kortast inom ett år och som längst inom 3 år.

Efter 16 år av skuldsaneringslagen kan vi tack vare forskningen (Mattias Savemark & Richard Ahlström, MIUN Östersund) konstatera att gäldenärer i Sverige både är sjukare än genomsnittet och dessutom har en högre dödlighet. Kort och gott, hälsa och välmående är inte jämnt fördelat i landet som marknadsför sig som jämnlikhetens paradis. Medellivslängden blir längre, men inte för alla. I Sverige är hälsa och möjligheten till ett långt liv ett klassfråga, detta är 2010 och inte 1710.

Problemet som jag ser det är att forskningen alltid är i framkant, de beskriver konsekvenser och utfallet av hur samhället fungerar men politikerna som bestämmer implementerar inte detta eller visar upp förvånansvärt lite empati i frågan. Beatrice Ask säger att det måste råda balans i frågan, är det balans om människor dör och ohälsotalen ökar på bekostnad av att banker och finansinstitut ska ha mer inflytande? Hur kan man som svensk politiker överhuvudtaget sälja och svika svenska medborgares rättigheter till förmån för storbolagen?

Kronofogden har jag mycket kontakt med i mitt jobb och de flesta som arbetar med skuldsanering upplever situationen mycket jobbig just nu efter HD domen där CSN fick det fastställt att 15 års framtida insolvens inte är tillräckligt för att beviljas skuldsanering. Detta för en 40 +  ensamstående kvinna med två barn som redan varit överskuldsatt i två decennier. Hon kommer att ha varit överskuldsatt i närmare 40 år när hon är färdig, är det balans och rättvisa?

Richard Ahlström och Mattias Savemark vid Mittuniversitetet i Östersund håller just nu på att utvärdera skuldsaneringslagens eventuella rehabiliterande effekt och det ser dystert ut. 15 % av de som beviljas dör, ytterligare 10 % får nya skulder under skuldsaneringsperioden (95 % av dessa nya skulder är statliga). Summa summarum, 25 % av de som beviljas skuldsanering misslyckas genom att dö eller få nya skulder pga att de utmäts så hårt att det finns inga marginaler för oförutsedda livshändelser.

De som klarar sig är förstörda efter i snitt 20-25 år som överskuldsatta att de lever isolerade och kan inte bryta sitt invanda mönster och dessutom redan så pass sjuka att de har inte långt kvar till graven, men de slipper ju iaf dö med skulderna, det är ju alltid nåt. Vad är lösningen? Ja så länge politiker som Jan Ertsborn och Beatrice Ask har förmågan att se samma problem men bedömer orsakerna så skitt olika så händer inget. Jan Ertsborn, riksdagsledamot och expert inom insolvens med många år av praktisk erfarenhet inom området som konkursförvaltare (advokat) och Beatrice Ask, justistieminister utan varken juridisk examen eller kompetens inom området.

Vem jobbar Ask för? Är det för dig som medborgare eller är det för storbolagen? Hur kan någon svensk medborgare oavsett bakgrund ställa sig negativ till utökandet av civila rättigheter för svenska medborgare kontra inskränkningar i dem såsom Ask föreslår? Beatrice Asks ologiska slutsats av Jan Ertsborns omfattande utredning visar att hon är korrupt, köpt av finanssverige. Hon arbetar och representerar varken dig, mig eller någon annan vanlig människa. Moderaterna är finansvärldens tysta marionetter, men tills dess så fortsätter vi undersåtar att dö i det tysta och lida, medans forskare kan beskriva och bevara våra livsöden till kommande generationer.